آیا زکات فطره در قرآن آمده است؟

یامن له الدنیاوالأخره

خبرگزاری فارس: آیا زکات فطره در قرآن آمده است؟

قرآن کامل‌ترین نسخه شفابخش برای بشر است که با مراجعه به آیات شریف آن آیاتی را می‌توان یافت که به طور مستقیم و با کمی دقت بر عید فطر و آداب آن توجه دارند و نشان می‌دهند که این مسأله از دید قرآن پنهان نمانده است.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
قرآن