ویژگی‌های حکومت امام مهدیصلوات الله علیه در قرآن

یامن له الدنیاوالأخره

 ویژگی‌های حکومت امام مهدی (عج ‌الله‌ تعالی‌ فرجه ‌الشریف) در قرآن
  
چکیده
 هدف از آفرینش مجموعه بزرگ هستی، رسیدن به قرب الهی و سعادت دنیوی و اخروی انسان است، که ابزار و اسباب این هدف، در حکومت امام زمان (عج ‌الله‌ تعالی‌ فرجه ‌الشریف) فراهم خواهد شد. خداوند تحقق چنین حکومتی را توسط موعود آخرالزمان (علیه السلام) در تورات، زبور، انجیل و قرآن بشارت داده است. حکومتی که در عصر امام زمان (علیه السلام) مستقر خواهد شد، از لحاظ حاکم، نوع حکومت و ویژگی‌هایش با سایر حکومت‌ها تفاوت دارد. بی‌تردید ویژگی‌های چنین حکومتی، آرمانی و بی‌شمار است؛ اما از میان همه ویژگی‌ها، برخی از آنان در رأس قرار دارند که قرآن کریم به آن‌ها اشاره کرده است. این ویژگی‌ها عبارتند از: حاکمیت جهانی و فراگیر؛ احیاء و گسترش اسلام؛ عدالت در زمینه‌های اجتمای، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، سیاسی؛ و امنیت در ابعاد فردی، اجتماعی و قضایی.
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
قرآن ,علیه ,امام ,حکومت ,علیه السلام ,امام زمان ,حکومت امام